Konteyner
Container

Meghna Singh, Simon Wood
Güney Afrika South Africa, 2021, 16'
18+

 

Container makes visible the ‘invisiblised’ bodies enabling our consumer society. Confronting slavery through an ever-transforming shipping container, the past becomes the present, the invisible become visible.


Film, içinde yaşadığımız tüketim toplumunu mümkün kılan 'görünmez' bedenleri görünür kılıyor. Sürekli biçim değiştiren bir yük taşıma konteyneri dolayımıyla kölelikle yüzleşirken, geçmiş şimdiye, görünmez olan görünür olana dönüşüyor.