YAN ETKİNLİKLER


bir sanal gerçeklik sergisi / a virtual reality exhibition

Immerse In the World

10-13 Aralık / December 2022, 14:00 - 20:00
Fransız Kültür Merkezi
/ French Cultural Center

Sanal Gerçeklik (VR), bir konu ya da hikâye yoluyla izleyicilerle çok daha girift ve kişisel bir yoldan bağ kurabilir. Sanal yaklaşımlar geleneksel konuların farklı anlamlar üretmesine yol açarken insan hakları meselelerini de yeni bir bakış açısı ile görmemizi teşvik eder. VR’a “empati makinesi” adını yakıştıranlar da var, ancak bunun yerine biz dayanışmayı çağrıştırmasını tercih ederiz. Bu sanal gerçeklik sergisinde, dünyanın durumuna, çevremize ve topluma dair çalışmalar izleyicinin dikkatine sunuluyor.

Film listesi ve bilgiler için lütfen Filmler sekmesine bakınız.

Bu sergi Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi Avrasya ile Hangi İnsan Hakları? Film Festivali ortak çalışması ve Euromersive Türkiye’nin desteği ile gerçekleşmiştir.

Virtual Reality (VR) can connect viewers with a topic or story in a more intricate and personal way. Immersive approaches help traditional subjects take on different meanings, provoking us to see human rights issues with fresh eyes. Some have called VR the “empathy machine”, but we’d like it to evoke solidarity instead. This immersive exhibition features pieces that address the state of the world, our environment and society.

For film lists and details please check this page: Filmler.

This exhibition is produced by UNDP Eurasia in conjunction with the Which Human Rights? Film Festival, with support from Euromersive Türkiye.

 

 


açık forum / open forum

devrİ-Mahsa: İran'da ve Her Yerde ÖzgÜrlÜk /
Revolution-Mahsa: Freedom in Iran and Everywhere

10 Aralık / December 2022 Cumartesi / Saturday 16:00
Fransız Kültür Merkezi / French Cultural Center

Jîna Mahsa Amini'nin ahlâk polisince gözaltına alınması ve karakolda öldürülmesi sonrası başlayan protestolar, 17 Eylül'den bu yana İran'da ve her yerde devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde yasaklamalara rağmen sokaklarda olan kadınlar karşılaştıkları polis şiddetine karşı "Mahsa Amini", "Jin, Jiyan, Azadi" diye bağırıyordu. Kadınların özgürlük mücadelesi birbirine eklenerek büyüyor. İranlı ve Türkiyeli kadınların konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte İran'da yaşananlar üzerinden kadın dayanışmasını konuşacağız. Etkinlik çevrimiçi konukların da katılımıyla yüz yüze gerçekleşecektir.

(Etkinlik Türkçe ve Farsça olarak gerçekleşecektir)

The protests, which started after Jîna Mahsa Amini was detained by the morality police and killed in the police station, have been continuing in Iran and everywhere since 17 September. On the other hand, on the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November in Turkey, despite the prohibitions, women on the streets shouted "Mahsa Amini", "Jin, Jiyan, Azadi" against the police violence they faced. Women's struggle for freedom grows by joining together. In the event where Iranian and Turkish women participated as speakers, we will talk about women's solidarity through the protests in Iran. The event will take place face-to-face with the participation of online guests.

(The event will be held in Turkish-Persian)

 


(*) Fransız Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere giriş için bu FORMU etkinlik günü saat 12:00'ye kadar doldurup kayıt yaptırmanız ve girişte kimlik kartı ibraz etmeniz gerekmektedir.

In order to attend the events taking place in the French Cultural Center you are kindly requested to register in advance filling this FORM no later than 12:00 on the day of the event and to present your ID card at the entrance.