Yerin Ruhu
The Spirit of the Place

Burcu Dabak Özdemir
Türkiye Turkey (2023, 31')

Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish with English subtitles

Film, bir kasaba ve çevresindeki terk edilmiş, harap ve terkedilmiş kamu binalarını merkeze alarak mekan ve hafıza üzerine araştırmalar yürütür. Film, terkedilmiş bu yerleri, onları deneyimlemiş bireylerle yeniden buluşturarak, mekân aracılığıyla belleğin derinliklerini kazmayı amaçlıyor. Hatırlananların ve unutulanların peşine düşer, Türkiye'deki sosyo-politik değişimlerin izini bu terkedilmiş mekanlar üzerinden sürer. Bir belgesel olarak film, bireysel anlatıları terk edilmiş alanlara yerleştirerek toplumsal dönüşümleri yakalamaya çalışır.

The film conducts research on space and memory, focusing on the abandoned, ruined, and deserted public buildings in a town and its surroundings. By reuniting these abandoned places with the individuals who have experienced them, the film aims to excavate the depths of memory through the medium of space. It follows the remembered and the forgotten, tracing the socio-political changes in Turkey through these abandoned spaces. The film as a documentary attempts to capture the societal transformations by embedding individual narratives within the abandoned spaces.