YAN ETKİNLİKLER


film gösterimi ve forum

MAHPUS HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR

9 Aralık 2023 Cumartesi, 15:00
Aynalı Geçit

Film: Elimi Bırakma, 9', Yön: Büşra Taşkıran

Katılımcılar:
Helin Akyol (CİSST Hapiste Sağlık Tematik Alan Temsilcisi)
Songül İlker (Mahpus yakını)
Büşra Taşkıran (Yönetmen)
Dr. Yonca Güneş Yücel (Akademisyen)
Av. Gülseren Yoleri (İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı)

Kolaylaştırıcı:
Özge Akyüz
(CİSST Hapiste Kadın ve Hapiste Öğrenim Hakkı Tematik Alan Temsilcisi)

Daralan alanlarımızı ve haklarımızı tartışırken ilk anda akla gelmese de hapishaneler sıkışma duygusunun, sürekli ve en yoğun yaşandığı mekânlardan. En temel ihtiyaçlardan bile haksız ve keyfi şekilde mahrum bırakılmanın yanı sıra, insanlık onuruna yakışmayan koşullarda hapsedilmiş olmak, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kötü muamele mahpusların sistematik olarak karşılaştığı ihlallerden. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) olarak kurulduğumuz günden beri, gözümüz hapishanelerin üzerinde, kulağımız mahpuslarda. 13. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali kapsamında düzenlediğimiz “Mahpus Hakları İnsan Haklarıdır” temalı forumda hapishaneleri izleyen ve mahpuslar için hak arayışını destekleyen aktivistler, mahpus yakınları, akademisyenler ve bu alanı beslemek isteyen tüm ilgililerle bir araya gelmeyi umuyoruz. 

 


özel gösterim ve söyleşi

GAZZE İLE DAYANIŞMA

10 Aralık 2023 Pazar 18:00
Beyoğlu Sineması

Film: Bir Daha Atla (One More Jump, 83') Yön: Emanuele Gerosa

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den beri Filistin tarihinin belki de en ağır yıkımı gerçekleşiyor. En az 16 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze yaşanamaz hale getirildi. Öte yandan 2007 yılından beri devam eden İsrail ablukası sebebiyle Gazze, savaştan önce de büyük ölçüde yaşanamaz haldeydi.
BDS Türkiye destekçisi akademisyen Selim Sezer’in konuk olacağı söyleşide, 7 Ekim’den önce ve sonra Gazze’yi, savaşın Filistin halkı açısından getirebileceği olası sonuçları ve dünyada İsrail’e karşı yükselen bir sivil direniş olarak Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar kampanyası dahilinde yapılanları ve yapılabilecekleri konuşacağız.

 


forum

KENT ve BarInma HakkI

11 Aralık 2023 Pazartesi, 19:00
Postane

Katılımcılar: Cansu Yapıcı (Mimar), Tuğçe Tezer (Şehir Plancısı - Akademisyen), Dilan Tekin, Gizem Özdemir (Barınamıyoruz Hareketi), Hêvî LGBTİ+ Derneği

Kolaylaştırıcı: İmre Azem (Yönetmen) 

Barınma hakkı temel bir hak, çünkü sağlık, eğitim, güvenceli bir iş ve sağlıklı çevrede yaşamak gibi diğer evrensel haklara erişim için öncelikle güvenli ve erişilebilir bir eviniz olması gerekir. Ancak kentlerin birer yatırım aracına dönüşerek metalaşması özellikle 1980'lerden sonra barınmanın yoksul çoğunluk için erişilemez hale gelmesi sonucunu doğurdu. Ülkemizde otoriterleşme ile paralel bir şekilde ilerleyen mülksüzleştirme süreçleri "kentsel dönüşüm" kavramıyla hukuksal bir altyapıya da kavuştu. 1999 depremi sonrası İstanbul ve 2023 depremleri sonrası Hatay'daki uygulamalar, özellikle son torba yasanın getirdiği akıl almaz düzenlemeler, bizi afetlerden koruyacak kentleşme politikaları yerine afetlerin mülksüzleştirme politikalarına gerekçe yapıldığı bir süreci tanımlıyor. Bütün bu dinamiklerin sonucu olarak barınma ve dolayısıyla diğer temel insan haklarımız hukuki süreçlerle gasp ediliyor. Bu forumda hem bu süreçlerin hayatlarımıza yansımalarını, özellikle dezavantajlı kesimleri üzerindeki etkilerini, hem de mücadele olanaklarını konuşacağız.

 


özel gösterim ve söyleşi

İLKER BERKE ANISINA

13 Aralık 2023 Çarşamba 18:00
Beyoğlu Sineması

Film: Tepecik Hayal Okulu, 55', Yön: Güliz Sağlam

Eylül ayında kaybettiğimiz sevgili dostumuz, ekip arkadaşımız, sayısız belgesel ve kurmaca filmde emeği olan, sinema heyecanı ve dayanışma ruhunu hiç kaybetmeden emek verdiği filmlerde ve anılarımızda yaşayacak olan İlker Berke'yi, yapımcısı ve görüntü yönetmeni olduğu Tepecik Hayal Okulu filmi ile anmak için bir araya geliyoruz. Belgesele konu olan sinemacı Ahmet Uluçay'ın sinema yolculuğunun da en yakın tanıklarından olan İlker Berke'nin dostları ve çalışma arkadaşları, filmin gösteriminin ardından onu anlatacak.

 


forum

KUZEY KUTBU'NDAN TÜRKİYE'YE MİKROPLASTİKLER

13 Aralık 2023 Çarşamba, 19:00
Postane

Katılımcılar:
Dr. Mine B. Tekman (Özyeğin Üniversitesi)
Doç. Dr. Sedat Gündoğdu (Çukurova Üniversitesi)

Gözlerden ve kalabalık yerleşim bölgelerinden uzak olan Kuzey Kutbu’nun, plastik atıklardan ciddi şekilde etkilendiği son 15 yılda yapılan bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Bu bölgedeki plastik kirliliği sadece yüzen, kıyılarda ya da derin deniz tabanında biriken atıklarla da sınırlı değildir; büyük çoğunluğu gözle görünmeyen plastik parçacıkları (mikroplastik) da Kuzey Kutbu’nun tüm ekosistemlerinde tespit edilmiştir. Bu mikroplastikler, deniz yüzeyinden derin deniz tabanına kadar olan tüm derinliklerde, buzullarda ve kar içerisindeki yüksek miktarlarla bulunmakta ve canlılara nüfuz etmektedir.  Deniz buzullarının azalmasıyla açılan yeni ulaşım yollarıyla eğer önlem alınmazsa plastik kirliliği artarak devam edecektir. Mikroplastikler sadece Kuzey Kutbu ya da daha uzak denizlerde ve kara parçalarında değil Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de de çok yüksek miktarlarda tespit edilmiştir. Öyle ki içtiğimiz sudan soluduğumuz havaya kadar her yerde mikroplastiklerin varlığını biliyoruzHatta gelinen noktada Türkiye kıyıları, aynı denize kıyısı olan diğer ülkelere kıyasla mikroplastiklerle daha fazla kirlenmiş durumdalarBu forumda Kuzey Kutbu’ndan Türkiye denizlerine plastik kirliliği hakkında konuşacağız.