Şahit
Witness

Ahmet Kılıç
Türkiye Turkey (2023, 61')

Türkçe, Süryanice, Kürtçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Turkish, Assyrian, Kurdish with Turkish and English subtitles

Mezopotamya’nın en eski halklarından olan Süryaniler, geçmiş yıllarda baskılardan dolayı doğup büyüdükleri topraklarını terk etmek zorunda bırakıldılar ve zamanla Mezopotamya coğrafyasında azınlık durumuna düştüler. Eskiden büyük bir şehir merkezi olduğu bilinen Süryani-Hristiyan Hah (Anıtlı) köyünde yaşayan Benyamin Aydın ise köy işleri dışında Süryanice dil öğretmenliği yapmaktadır. Kendi dillerini bilmedikleri için annesi ve babasıyla Kürtçe konuşmak zorunda olan öğretmen Benyamin de orada yaşayan ve ölen insanlar gibi, zaman gibi ve Mezopotamya bölgesinde bulunan o eski yapılar gibi olan bitenlere bir şahittir.

Assyrians/Syriac are one of the oldest civilizations from Mesopotamia. In the past years, they were forced to leave the land where they were born and brought up because of pressures and with time, their population decreased in Mesopotamia. Bunyamin Aydin lives in Syriac-Christian Hah (Anitli) village that was in the past, a big city center. He works as a Syriac language teacher outside of his village work. The teacher's parents do not know their own language, so Bunyamin is forced to converse with them in Kurdish. He is like a witness to the people who lived and died in that region, to the passing time, and to the ruins of Mesopotamia.