Görünüm
The View

Ole Stenum
Danimarka Denmark (2022, 52')

Danca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Danish with Turkish and English subtitles

Verilebilecek en kötü ceza nedir: Dünyanın en güzel manzaralarından birine mi yoksa, endüstriyel bir bölgedeki gri duvara mı bakmak? Dünyanın ilk yüksek güvenlikli hapishanesi Grönland’da inşa edilirken, film üç mahpusu sekiz yıllık bir süreç içinde izler.

What is the worst punishment: to look at one of the world’s most beautiful landscapes, or to stare into a gray wall in an industrial area? The first high-security prison is being built in Greenland, and the film follows three inmates throughout the eight year process.