Duvarsız Odalar: Dayanışmadan Süzülen Umut
Rooms With No Walls: Hope Trickling from Solidarity

Sibel Tekin
Türkiye Turkey (2023, 108')

Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish with English subtitles

2023 yılında yaşanan Şubat Depremleri’nin ardından Türk Tabipleri Birliği, depremden etkilenen, bölgeye geçici olarak atanan hekim ve sağlık çalışanları ile dayanışmak için hızla çalışmalara başladı. Depremin yıkıcı etkisini gözlemlemek, sağlık alanındaki sorunları tespit etmek, çözüm önerileri sunmak ve kamu otoritesini uyarmak için raporlama çalışmaları yaptı. 6 Şubat saat 4.17’de yaşanan ilk depremin sabahında hızla harekete geçerek, diğer meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi ve Deprem Kriz Masası’nı kurdu. Tabip odalarının yıkım nedeniyle yeterince faal olamadığı illerde koordinasyon merkezleri kurdu, depremden etkilenen tabip odalarının yeniden faaliyete geçebilmesi ve barınma koşullarının oluşturulabilmesi için dayanışma içinde oldu. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde sıkıntı yaşanan illerde gönüllü gelenler sağlıkçılar ve depremden etkilenmesine rağmen sağlık hizmeti vermekten vazgeçmeyen meslektaşları ile birlikte yurttaşlara geçici sağlık hizmetleri sağladı. Duvarsız Odalar Dayanışmadan Süzülen Umut belgeseli, Türk Tabipleri Birliği’nin, bölgeye gönüllü giden hekimlerin ve bölgedeki tabip odalarının Şubat Depremleri sonrası kolektif emek ile örgütlediği dayanışmanın hikayesini anlatmakta.

After the Earthquakes in February 2023, the Turkish Medical Association quickly began working in solidarity with healthcare professionals affected by the earthquake and temporarily assigned to the region. TTB carried out reporting studies to observe the devastating effects of the earthquake, identify problems in the field of health, offer solutions and warn the public authority. TTB took action quickly on the morning of the first earthquake at 4.17 on February 6, came together with other professional chambers, unions and non-governmental organizations and established the Earthquake Crisis Desk. It established coordination centers in provinces where medical chambers were not active enough due to destruction, and cooperated in order to reactivate medical chambers affected by the earthquake and to create shelter conditions. In provinces where there were difficulties in the organization of health services, volunteers provided temporary health services to the citizens, together with the healthcare workers and their colleagues who did not give up providing health services despite being affected by the earthquake. The documentary ROOMS WITH NO WALLS Hope Trickling from Solidarity tells the story of medical solidarity organized by the Turkish Medical Association, the doctors who volunteered in the region, and the medical chambers in the region with collective labor after the Turkey-Syria Earthquakes.