Amazon Sularında Yaşam
Life on the Amazon Waters / Vida Sobre as Águas

Danielle Khoury Gregorio
Brezilya Brazil (2023, 30')

Portekizce Türkçe ve İngilizce altyazılı
Portuguese with Turkish and English subtitles

‘’Amazon Sularında Yaşam’’, Amazon’da nehir kıyısında yaşayan toplulukların özgün mimari anlayışını anlatıyor. Bu geleneksel mimari yapılaşma ayaklı evlerden, su üstünde yüzen evlere kadar, Brezilya’nın Amazon Nehri yatağının aralıklarla sel basan, devingen arazisine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, nesilden nesile aktarılan yerel zekanın ürünü olan yaratıcı çözümlerin birer sonucudur. Belgesel, bölgede yaşayan geleneksel toplulukların kendi kültürel ifadesinin öneminin altını çizerken, modern toplumda karşı karşıya kaldıkları marjinalleştirme ve damgalanmaya meydan okumayı da amaçlıyor. Film bölge sakinleri, topluluk liderleri ve yerel inşaat ustaları ile yapılan söyleşiler aracılığıyla, kendi ağızlarından bu evlerin mimarisinin ardında yatan ince mühendisliği, zekayı ve doğa ile olan uyumlarını anlatıyor. Holcim Vakfı tarafından desteklenen film, nehir kenarı kültürünün dayanıklılık, esneklik ve yaratıcılığına bir övgü niteliğinde olup, daha sürdürülebilir ve bütüncül bir mimari anlayışın üzerinde durulmasını desteklemektedir.

“Life on the Amazon Waters” is a documentary that celebrates the distinctive architecture of Amazon´s riverine communities. From stilt houses to floating homes, these traditional constructions embody ingenious solutions born from generations of local wisdom, adapting harmoniously to the flooded and dynamic landscape of the Brazilian Amazonian river plains. The documentary aims to value the cultural expressions of these traditional peoples, challenging the marginalization and stigmatization they face in modern society. Through the voices of residents, community leaders, and local builders, the film showcases the precision, knowledge, and environmental harmony behind these homes. Supported by the Holcim Foundation, “Life on the Amazon Waters” is a tribute to the resilience and ingenuity of riverside culture, encouraging reflection on more sustainable and territorially integrated architecture.