Söyleşi
IRKÇILIK VE İNSANMERKEZİYETÇİLİK

5 Aralık 2054 Cumartesi 17:00
SALT Galata

Konuşmacı: Güray Tezcan

Hitler milyonlarca Yahudiyi, Romanı, eşcinseli, engelliyi, sosyalisti kıyımdan geçirirken ikinci seçimini nasıl kazandı? Peki Auschwitz gibi imha kampı dizaynlarının Ford’un araba fabrikaları ve mezbahalar ile ne alakası var?...

Bugün hâlâ fiilen kölemiz olan hayvan, en apaçık öteki olarak karşımızda duruyor; ancak ötekileştirmenin ve köleliğin tarihi hayvanla sınırlı değil; aksine, ancak bütün köleleştirmeleri ve ötekileştirmeleri birlikte ele alabilmek, tahakküm karşıtı mücadeledeki hedefimizi keskinleştirebilir.

Yeryüzüne Özgürlük aktivisti ve Etin Cinsel Politikası kitabının çevirmenlerinden Güray Tezcan, festival programında yer alan “Çarkımızın İçindeki Hayaletler” filminin gösterimini takiben yapacağı sunumda, tahakkümün tarihi ve bugününe dair birçok
meseleyi tartışarak türcülüğün ırkçılık, cinsiyetçilik ve militarizmle bağlarına değinecek ve hayvan özgürlüğünün bazı farklı pratiklerine yer verecek.


Gösterim ve söyleşi
FATİH PINAR'LA VİDEORÖPORTAJ ÜZERİNE

5 Aralık 2015 Cumartesi 19:00
SALT Galata

Foto muhabiri Fatih Pınar, etkinlikte son çalışmalarından örnekler göstererek bağımsız gazeteciliğin yeni ve alternatif biçimi 'videoröportaj'ın sunduğu olanaklar üzerine konuşacak.

"Videoröportaj; sermaye ve iktidara hizmet eden ana akım medyanın para, sansür ve baskıyla denetlenmesine karşılık, alternatif bir gazetecilik eylemi ve bunu internet üzerinden yaygınlaştırarak sosyal ve politik bir değişim yaratma hareketidir. Aktivizm yapmanın yöntemlerinden biridir. 
İnsan hakları, barınma, eğitim, sağlık, yoksulluk, evsizlik, kadın, işçi, çocuk, LGBTI ve azınlık hakları gibi konulardaki hak ihlallerine karşı tanıklık ederek, belgeleyerek ve görünür kılarak mücadele eder. Ezilenin ve haksızlığa uğrayanın yanındadır. Gerçeğe adaletin ve halkın tarafından bakarak kısa, hızlı ve çarpıcı videolar hazırlar. Medyadaki asıl tehlikenin gerçeği göstermemekten çok, onu manipüle ederek çarpıtmak olduğu düşünülünce, ‘videoröportaj’ın gücünü gerçeğin ta kendisinden aldığı görülecektir. Çünkü hiçbir şey gerçeğin kendisi kadar etkili ve dönüştürücü olamaz." -Fatih Pınar


Gösterim ve söyleşi
İZLERİ ARAMAK - YER DEĞİŞTİRME TEMALI KISA FİLMLER

6 Aralık 2015 Pazar 14:00
SALT Galata

Katılanlar: Mohammad Fares, Nadine al Lahham, Nazlı Mayuk, Shadi Abou Karam, Katharina Weithaler, Sabine Küper-Büsch, Thomas Büsch

InEnArt ekibinin girişimiyle bir araya gelen bir grup sinemacı,www.InEnArt.eu ortamındaki Streetwalking başlıklı web sayfasında kısa fılmler yayınlıyor. Grup üyeleri, Suriye’den Türkiye’ye zorla göç ettirilenler, Türk vatandaşları ve diğer ülkelerden geçici olarak İstanbul’da yaşayan insanlar. 

2014 kışında 'İzleri Aramak' atölyesinde yapılan filmer Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını yansıtıyor. Yapacakları filmin kurgu veya belgesel olması, katılımcıların tercihine bırakılıyor. 2015 yazında aynı sinemacı grubu 'Çeşitlilik Fırsatı' temasına yöneldi. Türk ve yabancı genç sinemacıların katılımıyla, yer değiştirme ve tehcir konuları kurmaca film yöntemiyle ele alındı. 

Grup üyeleriyle gerçekleştirilecek bu gösterim ve söyleşide, ekibin ürettiği “İstasyonun Ötesinde”, "İstikrarsız", “Bu Nedenle...” , “Hayalet” ve “İstanbul'da Humus Kardeşliği" adlı kısa filmler sunulacak.

(www.inenart.eu İstanbul merkezli Diyalog Derneği’nin girişimiyle kurulan bir internet platformudur. )


Forum
MÜLTECİLER ve DAYANIŞMA OLANAKLARI

6 Aralık 2015 Pazar 16:00 - 20:00
SALT Galata

Katılımcılar: Gizem Demirci Al Kadah (SGDD-Program Yöneticisi); Yusuf Kiser (Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı-Sosyal Hizmetler); Şenay Özden (Hamiş Suriye Kültür Evi); Mustafa Çağrı Kurter (Helsinki Yurttaşlar Derneği-Mülteci Programı Sorumlusu); Doç. Dr. Gülay Uğur Göksel (İstanbul Aydın Üniversitesi) 
Mülteciler adına: Samer Alkadri (Pages Bookstore - Suriye), Enzo Ikah (Kongo), Kinana (Crossing No More-Suriye); Bella Malin (Somali), ...

İkinci Dünya savaşından beri gerçekleşen, mültecileri içeren en büyük insani krizle karşı karşıyayız. İki milyonu aşkın mülteci, belirsiz yasal koşullarda, güvencesiz
şartlarda Türkiye’de yaşamaya yahut bir düzelme kaydedilemeyen durumdan ötürü, sığınma talebinde bulunabilecekleri üçüncü ülkelere gitmeye çalışıyorlar.
Şimdiye kadar genelde onların adına eylememiz ekseninde şekillenen göçmen siyasetinin, özellikle Edirne Yürüyüşü ile beraber, asıl aktörlerin hareketin
siyasetini belirlemeye başladığı başka bir aşamaya taşındığını düşünüyoruz. Zorunlu göç bir seçim değildir. Zorunlu göç mağdurlarının sorunu, her bir bireyin ve
her bir devletin sorumluluğudur ve sığınma temel insan hakkıdır. Bu noktada, dayanışma olanakları ve eylemliliği üzerine beraberce tartışmak, bilgi alışverişinde
bulunmak ve göçmenlerin deneyimlerini dinlemek için bir araya geliyoruz.

Nasıl dayanışırız başlığı altında gerçekleşecek olan forumun ilk oturumunda çeşitli alanlarda uzman kişilerin son dönem mülteci hukukundaki düzenlemeler ve değişimleri üzerine analizlerini, sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetler nezdindeki sıkıntıları ve uygulamaları konuşacağız.

İkinci oturumda ise göçmenlerin ve mültecilerin kendi deneyimleri, çeşitli dayanışma örnekleri ve son dönem girişimleri üzerine konuşacağız.


Özel gösterim: Jocelyne Saab'la Buluşma
BİR ZAMANLAR BEYRUT

6 Aralık 2015 Pazar 17:00
SALT Beyoğlu

7. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, Arap dünyasının en önemli yönetmenlerinden Jocelyne Saab'ı, çok özel bir filmiyle ağırlıyor. Gösterim sonrasında yönetmenle filmini, iç savaşın Beyrut'unu ve Lübnan'da başlattığı Kültürel Direniş Uluslararası Film Festivali'ni konuşacağız.

"Bir Zamanlar Beyrut" (1994): Beyrut’un yıkımıyla perişan olan Yasmine ve Leila kentin geçmişini arayan bir yolculuğa çıkarlar. Münzevi bir film meraklısı Farouk Bey sayesinde ellerine iki nadir film geçer. Yasmine ve Leila, Farouk’u filmi göstermek için ikna etmeye çalışırlar. Filmle birlikte Beyrut’un efsaneleriyle ve eski haliyle tanışırlar ancak kızlar gerçekleri arıyordur...
(Boğaziçi Chronicles'in değerli katkılarıyla)


Söyleşi
NEW YORK'TAN İSTANBUL'A ORADAN PARİS'E İKLİM İÇİN

8 Aralık 2015 Salı 19:00
SALT Galata

Konuşmacılar: Özgecan Kara, Murat Can Tonbil

İklim İçin kampanyası iklim değişikliğiyle mücadele eden herkesi ve her kurumu bir araya getirecek bir yenilik arayışından doğdu. New York’taki dünyanın en büyük iklim adaleti eyleminden, İstanbul’da Türkiye’nin ilk İklim Forumu’na kadar giden yolu konuşacağız. Paris’te devam eden 21. BM İklim Zirvesi’nde yaşananları da bu
söyleşide aktarmaya çalışacağız.


Forum
SOMA FACİASININ ARDINDAN

9 Aralık 2015 Çarşamba 19:00
SALT Gala

Katılanlar: Arman Yılmaz, Can Atalay, Evren İşler, Selen Çatalyürekli, Gamze Akarca, Cansu Dikmen, Çiğdem Yumbul

13 Mayıs 2014 tarihinde, Manisa’nın Soma İlçesi’nde kömür madeninde gerçekleşen faciada, 301 kişi hayatını kaybetmiştir. Facianın 15 Aralık 2015’te
başlayacak beşinci blok duruşmasında, olaydan sağ kurtulan madencilerin dinlenmesine devam edilecektir.

Forum yapısındaki bu buluşmada davanın şimdiye kadar gelinen süreç ve facianın ardından bölgedeki sosyal durum aktarılacak; ilgili sorular tartışılacaktır. Forum, Sosyal Haklar Derneği avukatları Arman Yılmaz, Can Atalay, Evren İşler; ‘Bunca Bilirken’ belgesel videosunu hazırlayan Selen Çatalyürekli, Soma Dayanışma Ağı Proje Koordinatörü- Uzm. Psikolog Çiğdem Yumbul, SomaDA projesi merkez sorumluları Uzm. Psikolog Gamze Akarca ve Psikolog Cansu Dikmen’in katılımlarıyla gerçekleşecektir.

Program:
19:00 Video gösterimi: ‘Bunca Bilirken’(27’)
19:30 Forum

 

(Tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açıktır)