Ranttan Önce Halk

People Before Profit

witness, ADB/USA, 2012, 11'

“Ranttan Önce Halk” zorla evlerinden tahliye edilen halklar ve bu halkların hem yerel hem de küresel anlamda dayanışmasına destek verenlerin kullanımı için çekildi. “Ranttan Önce Halk” yerel kampanyaları güçlendirmek ve zorla tahliyeleri gerçekte olduğu gibi uluslararası bir insan hakları meselesi olarak sunmak adına aktivistler için önemli bir araç.

“People Before Profit” was produced for use by local communities affected by forced evictions and those supporting them to build greater solidarity locally and globally. “People Before Profit” is a major tool for activists to leverage local campaigns and to represent forced evictions as the international human rights issue it truly is.

 

SALT Beyoğlu / 09.12.2012, Pazar-Sunday / 13:00
Aynalı Geçit / 12.12.2012, Çarşamba-Wednesday / 19:00