Elinde Proje Var

With a Project in His Hands

Perihan Bayraktar, Türkiye/Turkey, 2012, 60’

Türkiye’nin ilk şehir plancısı olarak anılan Aron Angel’in (1916-2010) yaşamı çerçevesinde yaptığı planlar, çalışmalar ve İstanbul örneği ile Türkiye’de şehircilik anlatılıyor. Erken Cumhuriyet döneminden günümüze kadar insan haklarının pratikte hayata gectigi ya da gecemedigi şehirlerimiz, özellikle de İstanbul nasıl bir değişim geçirdi? Aron Angel’in çalıştığı dönemden bugüne kadar şehircilik anlayışımız nasıl değişti? Peki huzurlu bir kent yaratmaya nereden başlamalı?

The film tells the story of city planning through the life, the plans and the works of Turkey’s first city planner Aron Angel (1916-2010).What kind of change have the cities of Turkey -the places where the human rights are put in practice or not, especially Istanbul - gone through from the beginning of the Turkish Republic until today?How much has the concept of city planning changed from the period of Aron Angel until today? How can we create a peaceful city life?

 

Aynalı Geçit / 09.12.2012, Pazar-Sunday / 17:00