Beyaz İşkence - Bir Yeraltı Şiiri

Zoltan Kunckel -Lorent Saleh, Avrupa, 2019, 36’

White Torture – Underground Poetry

İspanyolca ve İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Spanish and English with Turkish and English Subtitles

2014’te Lorent Saleh, Kolombiya’dan yasadışı olarak ülkesine iade edildikten sonra tutuklandı. Dört yıl, iki ay ve yedi gününü hapiste geçirdi; bunun iki yıldan fazlasını ise Caracas’ta bir Venezuela istihbarat servisi hapishanesi olan yerin beş kat altındaki “La Tumba” (Mezar) diye bilinen yerde tecritte geçirdi. Beyaz bir hücrede 7 gün 24 saat boyunca tek başına ve mutlak bir sessizlik içinde beyaz ışığa maruz bırakılan Saleh zaman ve mekan farkındalığını kaybetti. Beyaz işkence, hiç kan lekesi bırakmadan tutukluların akıllarını ve ruhlarını paramparça eden psikolojik zulmün korkunç bir biçimidir.

Beyaz İşkence - Bir Yeraltı Şiiri, tecritte görünmeyen işkencecileriyle yüzleşen siyasi bir tutuklunun derin monoloğuna götürüyor bizleri. Videolar, sesler ve Lorent’nin tutukluluğu sırasında yazdığı şiirlerle bu film tüm dünyadaki siyasi tutukluların ızdırabını deneyimlememizi sağlıyor.

In 2014, Lorent Saleh was arrested after being illegally extradited from Colombia. He spent four years, two months and seven days in prison, of which he spent more than two years in isolation in “La Tumba” (The Tomb), the Venezuelan secret service prison in Caracas, five floors underground. In a white cell, exposed to white light 24/7, in loneliness and complete silence, he would lose awareness of time and space. White torture is a sinister type of psychological abuse, leaving no traces of blood, but destroying the minds and souls of the prisoners.

White Torture – Underground Poetry takes us into the intimate soliloquy of a political prisoner in isolation who faces his invisible torturers. Through videos, sounds and the poetry Lorent wrote during his confinement, this film allows us to experience the suffering of political prisoners around the world.