Tozkoparan Bizimdir
Tozkoparan is Ours

Yasin Serindere, Özgür Cihan Uçar
Türkiye Turkey, 2022, 8’

Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish with English subtitles

İstanbul Güngören Belediyesi "riskli alan" ilan edilen "Tozkoparan Mahallesi"nde
yaşayanlardan evlerini terk etmelerini istedi. Bölgede yaşayanlara "Nereye
giderseniz gidin," denildi. Evlerini terk etmeyen mahalle halkının elektrik, su ve
doğalgazı polis zoruyla kesildi. Evler terk edilince yıkıma elverişli hâle gelecekti…

İstanbul Güngören Municipality asked those living in the Tozkoparan
Neighborhood, which was declared a "risky area", to evacuate their homes.
"Wherever you go," the people living in the region were told. Electricity, water and
natural gas of the people of the neighborhood who did not leave their homes were
cut off by the police. Once the houses were evacuated, they would become suitable
for demolition.