Küresel Barış Üzerine
The State of Global Peace

Superbright & UN DPPA Innovation Cell
ABD United States, 2021, 15'
12+


You’re the Prime Minister and just as you’re about to give a speech on the state of our world, a group of youth activists have something to say. Their insights shed light on major trends related to global peace and security today, including rising inequality, militarization, the loss of biodiversity and the impact of climate change.


Siz Başbakansınız ve tam dünyanın durumu hakkında bir konuşma yapacağınız anda, bir grup genç aktivist bir açıklama yapmak istiyor. Dile getirdikleri şeyler, günümüzde küresel barış ve güvenlik, artan eşitsizlik, yükselen militarizm, biyoçeşitliliğin kaybolması ve iklim değişiminin etkileri gibi önemli konuları içeriyor.