Ana Meydandan
From the Main Square

Pedro Harres
Almanya Germany, 2022, 19'
18+

Encircling a central square, a new town emerges in all its diversity. Social ties and cultures take root. People nurture sympathy and care for their equals, but also animosity towards those who are different. It doesn't take long for an "us versus them" atmosphere to take over. Witness the rise and fall of a divided society. A civilization blossoms, with all its contradictions, only to become a danger to itself.


Ana meydanın etrafında, bütün çeşitliliği ile yeni bir şehir doğar. Toplumsal ve kültürel bağlar kök salar. İnsanlar kendi benzerlerine empati ve şefkatle yaklaşır, ama aynı zamanda farklı olanlara da düşmanlık besler. Çok geçmeden, “biz ve onlar” psikolojisi egemen olmaya başlar. Filmde bölünmüş bir toplumun yükseliş ve düşüşüne tanık oluyoruz; bir medeniyet tüm çelişkileri ile filizlenirken, kendi kuyusunu kazmaktan da kurtulamaz.