Sudan Çıkmış Balık

Nur Özkaya, Türkiye, 2021, 4’

Fish Out Of Water

İngilizce; Türkçe altyazılı
English with Turkish subtitles

Sudan Çıkmış Balık bir kısa deneysel animasyon filmi. Toplumun normları, gelenekleri, örf ve adetleri, kültürü esas alındığında bunların dışında kalan bireyler vardır. Mevcut düzene uyum sağlayamayan bu bireyler “uyumsuz” olarak etiketlenir. Düzeni sağlamak için gelişmiş toplumlarda kayıp bireylerin görünürlüğü çok zordur, aslında her toplumda böyledir. Çünkü etiketlerinde kaybolurlar! Toplumda görmezden gelinen bu bireyler cinsel yönelime, ırka, cinsiyete, dine uyum sağlamakta zorlanmakta ve toplum yapbozunun bir parçası olmak için hem içeride hem dışarıda mücadele etmektedirler. Bu, tam da bu animasyonun konusudur. Ana karakteri Osto olan Sudan Çıkmış Balık, karakterin iç ve dış çatışmalarına neden olan toplumu ve kaybolan bireyin kendisini sunar.

Based on society, which is a social organism, there is a certain order and harmony. There are certain tools that ensure this harmony and order, such as norms, beliefs, rules, cultures and many more. The animation “Fish Out of Water” aimed to experimentally explain the labelling of a character marginalized by the society in the inner and outer world, through a monologue, and also wanted to show the struggle of misfit individuals in their inner and outer worlds. As a sub-message, the film tells that it can be possible to see the incompatible person in each individual.