Seval

Ahmet Keçili, Türkiye, 2020, 17’

Seval

Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish with English subtitles

Babasının 1980’lı yıllarda işlediği bir suçtan dolayı annesinin de hapse girmesiyle cezaevinde dünyaya gelen Seval, ailesinin ve kendisinin yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen çocuk ruhunu hiç yitirmeden Adana’nın Aladağ ilçesinin dağlarında babası ve kedisi ile birlikte mütevazı bir yaşam sürdürmektedir.

Seval was born in prison after her mother was imprisoned for a crime her father committed in the 1980s. Seval, who has never lost her childlike despite all the difficulties her family and herself have experienced, lives a humble life with her father and her cat in Aladağ, mountains of Adana.