Kısır Döngü

Ezgi Kılınçaslan, Almanya, 2021, 16’

Vicious Circle

Diyalogsuz
No Dialogue

Prometheus, ateşi çalarak insanlara tanrısallığın bilgisini de getirdi. Elindeki bilginin sarhoşluğunda doğaya hükmeden insan, doğa ile arasına kalın bir sınır çizdi. Çizdiği sınırın gerisinde varoluşunun doğaya bağlı olduğunu unuttu. Tabiat, artık geçmişini unutmuş insanın hükmü altında. İnsan belleksiz ve sonsuz gücünün esrikliğinde denizleri, ormanları ve kendisi de dahil canlı olan her şeyi yok olmaya sürüklüyor. Yaşanan pandemiler, teker teker yok olan türler, ölen denizler, yanan ormanlar... Kendi yok oluşuna sürüklendiği kısır döngüde daha unutmuş, daha melankolik ve yapayalnız. Olymposlu tanrıları taklit ederken kendine hazırladığı son aynı. Kendi sonunun suçunu sürekli yeni suçlulara yüklüyor. Yarattığı bu yazgıdan kurtulması, yaşamının doğa ile ortak olduğunu hatırlamasında. Dünyada yalnız olmadığını hatırlamasında. Yaşam ortaklarına şefkat göstermesinde. Peki tanrılara özenen egosu ona her şeye hükmedebileceğini söylerken, iktidarından vaz geçmesi mümkün mü?

Prometheus brought the knowledge of divinity to people by stealing fire. Drunk on knowledge, exploitative human beings drew an insurmountable line between themselves and nature. They forgot their existence depended on nature; nature is now under the rule of man who has forgotten his past. In the ecstasy of their mindlessness and infinite power, man is dragging the seas, forests, all living things into extinction. Man is more forgetful, melancholic, lonely in the vicious cycle of his own extinction by pandemics, dying seas, burning forests and the ever-progressive disappearance of species. Humankind’s self-preparative end mirrors that of the final days of the Gods of Olympus. Humankind constantly blames his own demise on others but not himself. His escape from his self-created destiny is hidden in the remembrance of the balance of nature – he must remember that he is not alone in this world and that he must show compassion to his fellow living things. But is it possible for him to give up his power, when his godlike ego tells him he can rule everything?