Atölye:
FATİH PINAR İLE VİDEO ATÖLYESİ

8 Aralık 2019 Pazar 16:00
Altyazı Sinema Derneği

Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle

Fotoröportaj, multimedya, video-röportaj ve belgesel süreçlerindeki deneyimlerinden örnekler izleyeceğimiz. Fatih Pınar’ın atölyesi kapsamında dijitalleşme, videoaktivizm ve sosyal medya imkânları üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Facebook linki 

 


Atölye:
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

9 Aralık 2019 Pazartesi
SGDD-ASAM

Eğitmenler: Zeynep Cin, Elif Ergezen

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali gönüllüleri olarak 2011 senesinde başlattığımız atölyelerimize Çocuklar için Felsefe atölyesi ile devam ediyoruz. Suriyeli ve Türkiyeli çocukların katılımına açık olan atölye, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

 


Forum:
ANA DİLDE KÜLTÜR VE SANATA ERİŞİM HAKKI

9 Aralık 2019 Pazartesi 19:00
Cezayir Salonu

Katılımcılar:
İlham Bakır (Kürtçe/Sinemacı)
Genim Hüseyin İldan (Kürtçe/Müzisyen)
Can Erzurumluoğlu (Ermenice/Yayıncı)
Elif Ergezen (Lazca/Sinemacı, Yazar)
Ari Akkermans (Arapça/Yazar, Eleştirmen)
Moderatör: Güliz Sağlam

Sosyal ve kültürel kimliğin ayrılmaz bir ögesi olarak ana dili kullanımı, temel insan haklarından biri. Ana dilde eğitim kadar, ana dilde kültür ve sanata erişim de bu hakkın ayrılmaz bir parçası. Muhtelif anadillerin konuşulduğu, buna karşın egemen dil dışında kitap, süreli yayın, müzik vb üretimlerin hayli sınırlı olduğu Türkiye’de, çok fazla dillendirilmemiş bir soru: Farklı dillerin mensupları kültür sanat alanında bu hakkı ne kadar kullanabiliyor? Kürtçe başta olmak üzere Ermenice, Rumca, Lazca ve Arapça dilinde kültür sanat üretimi ne düzeyde, bu dilleri konuşanların sözkonusu ürün ve etkinliklere erişim olanakları ve zorlukları neler? Ana Dilde Kültür ve Sanata Erişim Hakkı Forumu’nda muhtelif dillerde etkinlik gösteren yazar, yayıncı, sinemacı ve kültür yöneticileri ile bu soruları tartışacak, katılımcıların deneyim ve fikirlerini dinleyeceğiz.

Etkinliğin Facebook linki 

 


Panel:
İRAN'DA NELER OLUYOR?

10 Aralık 2019 Salı 19:00
Tütün Deposu

Katılımcılar:
Mehdi Shabani (Yönetmen/Gazeteci)
Aidin Akhavan (Siyaset ve ekonomi uzmanı)

Kitlesel protesto, İran’da yıllardır süregelen adeta gündelik hayatın parçası haline gelmiş bir gelenek. Son yüzyıla iki devrim ve onlarca büyük protesto sığdıran Iran toplumunun hak ve adalet arayışı defalarca bastırılmış, ezilmeye çalışılmış ama bütün baskılara rağmen direniş geleneği belli bir devamlılık sergilemiştir. Tarih boyunca yaşanan bu gösterilere zaman zaman farklı toplumsal sınıflar katılmış, isyan dalgasına muhtelif ideolojiler ve siyasi güçler egemen olmaya çalışmıştır. Bu isyanların en sonuncusu olan Kasım 2019’daki ayaklanmada sokağa kimler indi, neyi protesto ediyorlar ve ne istiyorlar? Gösteriler sonucu hangi saflar kuruldu ve şu an ne durumdalar? Yönetmen ve gazeteci Mehdi Shabani ile siyaset ve ekonomi uzmanı Aidin Akhavan, bu sorulara yanıt arayarak son günlerde Iran’da olup bitenleri anlatacak.

Etkinliğin Facebook linki 

 


Forum:
DÖNEMİ BELGELEMEK: BİR ENGELLİ KOŞU (2019)

11 Aralık 2019 Çarşamba 18:30
Cezayir Salonu

#SinemaYargılanamaz

2017’de dönemi belgeleyen sinemacılarla buluştuğumuz 9. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali kapsamındaki Bir Engelli Koşu Forumu’nda film çekimlerinin ve gösterimlerinin engellenmesinden, filmlerin sansüre uğramasından, bağımsız film festivali etkinliklerinin valilik ve kaymakamlık kararlarıyla yasaklandığından bahsetmiştik. Dönemi belgelemek bir engelli koşuydu. Bugün bu engellerin azalmadığını, aksine arttığını söyleyebiliriz; sinemacılar yargılanıyor, ağır hapis cezalarıyla karşılaşıyor. Sanatın ve sanatçının tanıklığına ve kendisini ifade etmesine tahammül gösterilemiyor. Yasakçı, baskıcı, yasa ve hukuk tanımayan uygulamalardan gazeteciler, akademisyenler ve sinemacılar da nasibini alıyor. Ağır
hapis cezalarıyla karşı karşıya bırakılıyor. Sansürün elinden kurtarılamayan sinema bu dönemde baskı ve ceza politikalarına teslim ediliyor. Bu alanda yaşanan hak ihlalleri ve engelleme çabalarını konuşmak, dönemi belgeleyenleri belgelemek ve ifade özgürlüğümüzü savunmak üzere sinemacılarla, hukukçularla ve haklardan yana dernek, birlik ve platform temsilcileriyle bir araya gelecek, deneyimlerimizi paylaşarak baskılara karşı direniş ve mücadele yöntemlerini tartışacağız. Çünkü
#SinemaYargılanamaz.